Om du vill att din webläsare/mailklient ska lita på vår kryptering, använd detta rotcertifikat.
Dagens ordspråk:

Den här staden stjälper ofta stora lass.Ords. 68:2

Dagens filmtips:
Helgonbild
VÄLKOMMEN TILL HELGO.NET.
De helgon som inte har hemsidor finns här. Lix.

Simon Templar
John Stäck
Simon Kågedal
Johan Stäck
Erik Melander
Thure Persson
Johan Berglund
Maria Stäck
Maria Berglund
Thomas Lundström
Jonas Lindström
Annika Johansson
Solvår Nordvik Persson
Mathias Lundgren/Gavel
Germund Larsson
Björn Torstensson
Joel Westberg
Enar Nordvik
Robin Öhrlund
Johannes Lindberg

Calling this a hit: 2598869.
Powered by Vulk Data System